ถ้าต้องทำรากเทียม ที่ไหนดี มีขั้นตอนอย่างไร

ถ้าต้องทำรากเทียม ที่ไหนดี มีขั้นตอนอย่างไร

รากเทียม / รากฟันเทียม

รากเทียมคืออะไร

รากเทียม หรือรากฟันเทียมเป็นการใส่ฟันแบบติดแน่นอีกวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถใส่ฟันติดแน่นได้โดยไม่ต้องกรอทำลายฟันข้างเคียง โดยปกติรากเทียมทำจากวัสดุกลุ่มไททาเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดี ใส่ลงไปในกระดูกขากรรไกร หลังจากรอเวลาที่รากเทียมเกาะติดแน่นกับกระดูกแล้วทันตแพทย์จะทำครอบฟันต่อขึ้นมาจากรากเทียม ซึ่งจะเป็นการใส่ฟันที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุด ซึ่งรากเทียมเคยเป็นการรักษาที่ราคาสูง แต่ปัจจุบันมีราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น

รากเทียมสามารถช่วยในการใส่ฟันแบบไหนได้บ้าง

โดยการใช้รากเทียมในการใส่ฟันที่สูญเสียไปสามารถใช้ได้หลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการทดแทนที่หายไปจำนวน 1-2 ซี่ ซึ่งถือเป็นทางเลือกของการรักษาด้วยการใช้สะพานฟันโดยที่ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียง หรือกรณีที่มีการสูญเสียฟันเป็นจำนวนมาก เราอาจใช้รากเทียมจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนฟันที่หายไป โดยออกแบบเป็นสะพานฟันบนรากเทียมได้ เพื่อลดจำนวนรากเทียมที่จะใช้งาน

นอกจากนี้ กรณีที่มีการสูญเสียฟันไปเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากการใส่ฟันแบบติดแน่นแล้ว รากเทียมยังสามารถช่วยเสริมการใช้งานของฟันปลอมถอดได้ โดยช่วยให้ฟันปลอมถอดได้แน่นขึ้น หรือต้องการการลดการเกาะตะขอของฟันปลอม รวมทั้งกรณีที่สูญเสียฟันทุกซี่ในแต่ละขากรรไกร รากเทียมสามารถช่วยทดแทนฟันทั้งแบบถอดได้และติดแน่น โดยใช้รากเทียม 2-4 ตัวต่อขากรรไกรสำหรับการใส่ฟันถอดได้ และใช้รากเทียม 4-8 ตัวต่อขากรรไกรสำหรับการใส่ฟันแบบติดแน่น

ถ้าต้องทำรากเทียม ที่ไหนดี มีขั้นตอนอย่างไร

อย่าลืมว่ารากเทียมไม่ได้ดีไปกว่าฟันธรรมชาติ ถ้าฟันธรรมชาติสามารถเก็บไว้ได้ก็ควรจะหาทางเก็บฟันธรรมชาติก่อน แต่ในกรณีที่ได้รับคำวินิจฉัยจนแน่ใจว่าต้องทำรากเทียมแล้ว จะต้องได้รับการตรวจและประเมินโดยละเอียดจากทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพราะอาจแก้ไขได้ยาก โดยต้องมีการเอ็กซเรย์ทั้งแบบปกติ และเอ็กซเรย์ 3 มิติ หรือ CT Scan เพื่อการวางแผนที่แม่นยำและปลอดภัย

หลังการวางแผนและคำนวณที่ละเอียดแล้ว ทันตแพทย์จะใส่รากเทียมลงในตำแหน่งตามที่วางแผนมา โดยในบางกรณีถ้ากระดูกมีปริมาณและรูปร่างไม่เหมาะสม อาจมีการปลูกกระดูกเทียมร่วมด้วย จากนั้นต้องรอให้กระดูกกับรากเทียมเชื่อมติดกันแน่น อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน และทำครอบฟันหรือใส่ฟันต่อไป