บริการของเรา

ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ เพื่อสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรง

 • ตรวจสุขภาพฟัน และวางแผนเพื่อการรักษา
 • การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซเรย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ
 • การขูดหินปูนและการขัดฟัน เพื่อรักษาสภาพของเหงือกและฟันให้ใช้ได้ยาวนาน

ทันตกรรมป้องกัน

การดูแลรักษาฟันธรรมชาติให้สามารถมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

 • การเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียและเศษอาหารติด ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
 • การใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันมาใช้ในการป้องกันฟันผุ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก

ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การบูรณะฟันหรืออุดฟันเป็นวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือฟันบิ่น หรือเพื่อความสวยงามในรายที่จำเป็น

 • อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
 • การฟอกสีฟัน (ในคลินิก/ที่บ้าน)
 • การเคลือบผิวฟันด้วยวีเนียร์

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่ผุหรือแตกหัก ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียมจึงเป็นอีกทางเลือกในการใส่ฟันทดแทนฟันธรรมชาติ มีการวางแผนโดยใช้เอ็กซเรย์ 3 มิติเพื่อความแม่นยำและความปลอดภัย

 • รากฟันเทียมสำหรับฟันติดแน่น
 • รากฟันเทียมสำหรับสะพานฟัน
 • รากฟันเทียมสำหรับฟันปลอมติดแน่นทั้งปาก
 • รากฟันเทียมเพื่อช่วยรองรับฟันปลอมถอดได้

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นการรักษาปัญหาการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ให้มีการเรียงตัวที่ดีและสวยงามขึ้น เพื่อการทำความสะอาด ที่ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวให้ดียิ่งขึ้น

ทันตกรรมรักษารากฟัน

การรักษารากฟันเป็นการทำความสะอาดโพรงประสาทฟันและคลองรากฟัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การปวดฟันจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน หรือโรคทาง ประสาทฟัน เป็นต้น

ทันตกรรมโรคเหงือกและปริทันต์

โรคปริทันต์ หรือโรครำมะนาด ซึ่งทำให้กระดูกรอบรากฟันละลายตัวลงไปเป็นสาเหตุที่ทำ ให้เกิดกลิ่นปาก เหงือกร่น ฟันโยก และอาจทำให้สูญเสียฟันได้

 • การขูดหินปูนและการเกลารากฟัน
 • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ศัลยกรรมช่องปาก

การผ่าตัดภายในช่องปาก โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือผ่านการทำความสะอาด ปลอดเชื้อตามมาตรฐานทุกครั้ง

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • การฝังรากฟันเทียม
 • การปลูกถ่ายกระดูก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

การรักษาที่ห้องเฉพาะสำหรับเด็ก ร่วมกับการรักษาที่เหมาะสม ตามวัยของเด็กเพื่อให้มีสุขภาพฟันที่ดี

 • การตรวจฟัน ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก
 • การเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ
 • การอุดฟัน รักษารากฟันสำหรับเด็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

เป็นการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกันโรคทางทันตกรรมที่มากับวัยที่สูงขึ้น

CallAction