ค่ารักษา

การรักษาค่ารักษา (บาท)
ขูดหินปูนและขัดฟันด้วยฟลูออไรด์ค่ารักษา (บาท)1,200-1,500
ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (สำหรับเด็ก)ค่ารักษา (บาท)1,200
เคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุค่ารักษา (บาท)700
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ต่อด้านค่ารักษา (บาท)1,000
รักษารากฟัน (ฟันหน้า)ค่ารักษา (บาท)9,000
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)ค่ารักษา (บาท)11,000
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)ค่ารักษา (บาท)13,000
ถอนฟัน (แบบง่าย)ค่ารักษา (บาท)1,000-1,800
ถอนฟัน (แบบซับซ้อน)ค่ารักษา (บาท)2,500-3,000
ผ่าฟันคุดค่ารักษา (บาท)4,000-7,000
ฟันปลอมฐานพลาสติกค่ารักษา (บาท)From 4,000+
ฟันปลอมฐานโลหะค่ารักษา (บาท)From 10,000+
ฟันปลอมทั้งปาก ต่อขากรรไกรค่ารักษา (บาท)15,000
ครอบฟันโลหะค่ารักษา (บาท)10,000-20,000
ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิกค่ารักษา (บาท)10,000-20,000
ครอบฟันเซรามิกล้วนค่ารักษา (บาท)15,000-17,000
รากเทียมพร้อมครอบฟัน (ITI Straumann, Switzerland)ค่ารักษา (บาท)70,000
รากเทียมพร้อมครอบฟัน (Biohorizon, USA)ค่ารักษา (บาท)58,000
ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยระบบ Zoomค่ารักษา (บาท)10,000
ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยระบบ Zoom Nitewhiteค่ารักษา (บาท)5,500
จัดฟันด้วยเครื่องมือโลหะค่ารักษา (บาท)40,000
จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใส (Invisalign): Expressค่ารักษา (บาท)75,000
จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใส (Invisalign): Liteค่ารักษา (บาท)120,000
จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใส (Invisalign): Fullค่ารักษา (บาท)170,000
รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันหลังจัดฟัน (ชิ้น)ค่ารักษา (บาท)2,500
เอ็กซเรย์ดิจิตอล ฟิล์มเล็กค่ารักษา (บาท)250
เอ็กซเรย์ดิจิตอล ฟิล์มใหญ่ค่ารักษา (บาท)1,000
เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติค่ารักษา (บาท)5,000