ค่ารักษา

การรักษาค่ารักษา (บาท)
ขูดหินปูนและขัดฟันด้วยฟลูออไรด์ค่ารักษา (บาท)1,200-1,600
ตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษา ทำความสะอาดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ (สำหรับเด็ก)ค่ารักษา (บาท)1,200
เคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุค่ารักษา (บาท)700
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ค่ารักษา (บาท)1,000-3,700
รักษารากฟัน (ฟันหน้า)ค่ารักษา (บาท)10,000
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)ค่ารักษา (บาท)12,500
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)ค่ารักษา (บาท)14,500
ถอนฟัน (แบบง่าย)ค่ารักษา (บาท)1,200-1,800
ถอนฟัน (แบบซับซ้อน)ค่ารักษา (บาท)1,800-3,000
ผ่าฟันคุดค่ารักษา (บาท)4,500-7,000
ฟันปลอมฐานพลาสติกค่ารักษา (บาท)From 4,000+
ฟันปลอมฐานโลหะค่ารักษา (บาท)From 13,000+
ฟันปลอมทั้งปาก ต่อขากรรไกรค่ารักษา (บาท)19,000
ครอบฟันโลหะค่ารักษา (บาท)13,000-24,000
ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิกค่ารักษา (บาท)13,000-24,000
ครอบฟันเซรามิกล้วนค่ารักษา (บาท)18,000
วีเนียร์ค่ารักษา (บาท)16,000
รากเทียมพร้อมครอบฟัน (ITI Straumann, Switzerland)ค่ารักษา (บาท)78,000
รากเทียมพร้อมครอบฟัน (Biohorizon, USA)ค่ารักษา (บาท)58,000
รากเทียมพร้อมครอบฟัน (Neobiotech, Korea)ค่ารักษา (บาท)38,000
ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยระบบ Zoomค่ารักษา (บาท)10,000
ฟอกสีฟันที่บ้านด้วยระบบ Zoom Nitewhiteค่ารักษา (บาท)5,500
จัดฟันด้วยเครื่องมือโลหะค่ารักษา (บาท)From 40,000+
จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใส Invisalign Fullค่ารักษา (บาท)180,000
จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใส Invisalign Goค่ารักษา (บาท)99,000
รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันหลังจัดฟัน (ชิ้น)ค่ารักษา (บาท)3,000
เอ็กซเรย์ดิจิตอล ฟิล์มเล็กค่ารักษา (บาท)250
เอ็กซเรย์ดิจิตอล ฟิล์มใหญ่ค่ารักษา (บาท)1,000
เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติค่ารักษา (บาท)3,500
CallAction