ควรพาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่ดี

ควรพาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่ดี

ควรพาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่ 

ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กจะแนะนำให้พาไปหาหมอเมื่อฟันของลูกเริ่มขึ้นตั้งแต่ซี่แรก หรือประมาณ 6 เดือน

                                                                     ควรพาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่

ซึ่งการเจอคุณหมอในการทำฟันเด็กครั้งแรกอาจเป็นการรักษาง่ายๆ เช่น การตรวจฟัน ทำความสะอาดฟัน หรือในเด็กที่พอให้ความร่วมมือ

ก็อาจเคลือบฟลูออไรด์ให้ฟันแข็งแรง เพื่อให้ลูกน้อยมีฟันดีๆไว้ใช้ได้นานๆเลยค่ะ ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถึงวิธีการดูแลฟัน

การทำความสะอาดที่ถูกต้อง การใช้ชนิดของยาสีฟันที่เหมาะสม และปริมาณของยาสีฟันที่เหมาะสมของเด็กแต่ละคน รวมทั้งให้ลูกคุ้นเคยกับการทำความสะอาดในปากและบรรยากาศในห้องทำฟัน 

                                                                       

ทั้งนี้การพบหมอเพื่อทำฟันตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ยังไม่ได้มีอาการอะไร จะทำให้เด็กไม่กลัวและมีทัศนคติที่ดีในการไปหาหมอฟัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็ก ๆด้วยนะคะ