เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เราใช้เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์และความแม่นยำสูงสุดในการรักษา เช่น ด้ามกรอฟันแบรนด์อันดับ 1 จาก NSK ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการขูดหินปูน เราใช้เครื่องขูดระบบ Piezo เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเจ็บน้อยที่สุด รวมถึงใช้ Air Polisher เพื่อให้การทำความสะอาดได้ล้ำลึกและรวดเร็ว

ทันตกรรมรากเทียม แบรนด์ Straumann จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับมีการวางแผนด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการวางแผนเพื่อการรักษาที่แม่นยำ

เครื่องมือต่างๆ เป็นเครื่องมือนำเข้าจากอิตาลี หัวกรอฟันฝังเพชรจากสวิตเซอร์แลนด์ และเครื่องฟอกสีฟัน Zoom ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก  

เราให้ความสำคัญกับการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในทุกขั้นตอน เปลี่ยนอุปกรณ์หลังจบการรักษาในแต่ละผู้เข้ารับการรักษาเพื่อฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ไม่มีการใช้เครื่องมือซ้ำระหว่างผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน

CallAction